Omdat toparchitectuur ons verbindt

0%

Architectonisch
spel
van wisselende volumes

Residentie Corbu

CONCEPT

24 appartementen

PERIODE

2014-2016

LOCATIE

Koksijde

ARCHITECT

Govaert & Vanhoutte architects

FOTO

Tim van de Velde, Cafeine

Van een kleine afstand bezien zou je kunnen denken dan Residentie Corbu in de heropgebouwde duin-structuur geschoven is. Zo goed en fraai gaat het op in haar omgeving. De basis van het concept is een langwerpig sokkel-volume waarop een 2e rechthoekig verticaal volume is geplaatst.

Het is een vrijstaand complex met 24 appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Elke woonunit heeft een aantal ruime terrassen. De oppervlakte op de begane grond is 966m². De oppervlakte van de hoger gelegen verdiepingen neemt in stappen (100-85-50%) af. Er is een afbouw in fases die overgaat in het naburige complex aan de noordwestkant van de Dorlodotlaan.

Het gebouw heeft gelijkvloers een oppervlakte van 966m² in het aantal vierkante meters daalt stapsgewijs op de hogere verdiepingen (100-85-50%). Er is een fasegewijze afbouw,  die de overgang maakt naar de naburige meergezinswoning op de noordwestelijke zijde van de Dorlodotlaan.

Sokkel-volumes

Sokkelvolume

Het sokkelvolume opent zich op de voor- en achterzijde. De rechthoek-vormige bovenbouw op de straatzijde heeft een vrij gesloten karakter en opent zich op de kopzijde (aan de kant van de  Koninklijke Baan) en op de tuinzijde in het zuid-westen.

Op de rechter perceelsgrens in de Dorlodotlaan vormt een tertiair volume de afbouw naar de rechter meergezinswoning die ernaast ligt. De beglaasde voorgevellijn van het sokkelvolume is iets terugliggend geplaatst ten opzichte van de bovenbouw. Daardoor ervaar je het sokkelvolume aan de voorzijde als een frame. Het open beglaasde frame draagt haar beurt de gesloten box van het secundaire volume.

De semi-gesloten wand van de gevel is uitgewerkt in verspringende vlakken voorzien, in lijn met de reliëfwerking van de semi-industriële gebouwen aan de overkant van de straat. Maar ook om aan te geven dat de bebouwing dieper in de  Dorlodotlaan residentieel is.

Materialen

Het voorstel van materiaal- en kleurgebruik van het gebouw is zorgvuldig gekozen in harmonie met de natuurlijke omgeving. De wanden van het sokkelvolume zijn uitgevoerd in  een donkerkleurige zichtbeton. De terrassen en de achterliggende gevels van de bovenbouw zijn van lichtgrijs glad zichtbeton.  De semi-gesloten voorgevelwand van het bovenbouw volume heeft een structuur die voor het grootste deel bestaat uit houten, verticale geprofileerde planken. Het hout is behandeld met een olie-gedragen bleacher. De vlakken in deze afwerking verspringen, waardoor een gevoel van een reliëf ontstaat. De terrassen worden omlijst door houten ramen en ingeklemde beglazing.

Al deze materialen zijn een harmonieuze aanvulling op de natuurlijke kleurvariaties op deze locatie. Ze ondersteunen zo het concept van integratie dat de basis vormt voor dit concept.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
drag

Inbedding in de duinen

De inbedding van het concept  in de totaliteit van de initiële duinformatie is van cruciaal belang.  Niet alleen genereert dit een maximale open ruimte die zich ontwikkelt vanuit de perceelsgrenzen en de tuinen van de aanpalende percelen tot tegen het gebouw, maar krijgt het gebouw hierdoor een gereduceerde verankering in het gegeven van een heraangelegde duinformatie.

Deze inbedding wordt rond om rond doorgevoerd  en houdt in dat het gebouw zich op diverse plaatsen laat herkennen als een éénlagig gebouw met dakverdieping.

“Light creates ambience and feel of a place,
as well as the expression of a structure.”

Corbusier
Ingeschoven in het duinenmassief.
Next projectHenry van de Velde
Henry van de VeldeNext project
(Interior)